شااززز سایت شد! - چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴
سلام! - یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴
خداحافظی - شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴
آزمون آزمایشی مرحله 3 - دوشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۴
اندر احوالات مرحله 3 - شنبه بیستم تیر ۱۳۹۴
از بین رفتن مطالب - جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴
اندر احوالات مرحله ۲ - چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴
اندر باب مرحله ۲ - دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴
راه حل سوالات امتحان ها - یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴
امتحان شبه مرحله ۲ شماره ۲ - جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴
امتحان شبه مرحله ۲ - پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴
نتایج آزمون آزمایشی مرحله 1 - سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳
برنامه آزمون آمادگی مرحله اول - چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳
آزمون مرحله یک آزمایشی - شنبه بیستم دی ۱۳۹۳
جواب آزمون عملی اول - شنبه ششم دی ۱۳۹۳
آزمون عملی اول - Clarifications - پنجشنبه چهارم دی ۱۳۹۳
آزمون عملی اول - دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳
جواب های آزمون اول - پنجشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۳
آزمون تئوری اول شاززز - دوشنبه سوم آذر ۱۳۹۳
پیشنهادات برای عملی - سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳
کلید - سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲
اندرباب مرحله 1 - دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲
راه حل سوالات آزمون عملی سوم شاززز - سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲
آزمون عملی سوم - پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲
مرحله اول نزدیک است - چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲
لغو موقتی آزمون - چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲
آزمون پنجم شاززز - چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲
آزمون تستی شاززز - دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲
بررسی آزمون عملی 2 - دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲
آزمون عملی دوم - دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲
بررسی آزمون عملی آزمایشی - یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲
آزمون تئوری چهارم شاززز - جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲
سلام من به شاازززیا - جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲
درباره آزمون جمعه - پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲
اولین آزمون عملی - شنبه دوم آذر ۱۳۹۲
برنامه عملی و منابع الگوریتم و برنامه نویسی - یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲
شاززز سری سوم - جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲
آزمون دوم - جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲
شاززز سری دوم - جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲
سری اول سوالات - جمعه دهم آبان ۱۳۹۲
برنامه تئوری و حل مساله - دوشنبه ششم آبان ۱۳۹۲
سال جدید - شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲
خداحافظ - جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲
نتایج مرحله دوم - یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲
آزمون دوم شاززز! - چهارشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۲
شاززز در نظر دارد! - دوشنبه ششم خرداد ۱۳۹۲
مرحله سه - سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲
کلید مرحله 2 - چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲
مرحله دو - دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۲
تئوری پنجم - یکشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۲