آزمون عملی اول - دوشنبه یکم دی 1393
جواب های آزمون اول - پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393
آزمون تئوری اول شاززز - دوشنبه سوم آذر 1393
پیشنهادات برای عملی - یکشنبه یازدهم آبان 1393
برنامه! - یکشنبه چهارم آبان 1393
bye bye! - یکشنبه ششم مهر 1393
سومین دوره مسابقات برنامه نویسی بیان - سه شنبه چهارم شهریور 1393
آزمون آزمایشی مرحله 3 - یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393
مرحله 3 - چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393
Don't worry Be happy - سه شنبه نهم اردیبهشت 1393
اندر باب مرحله‌دو - سه شنبه دوم اردیبهشت 1393
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و سوم فروردین 1393
ثال نود و ثه مبارک - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392
تیم معلوم شد :) - پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392
راه حل آزمون عملی چهارم شاززز - دوشنبه دوازدهم اسفند 1392
آزمون عملی چهارم ! - پنجشنبه هشتم اسفند 1392
آزمون تئوری ششم - چهارشنبه هفتم اسفند 1392
کلید - سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392
اندرباب مرحله 1 - دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392
راه حل سوالات آزمون عملی سوم شاززز - سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392
آزمون عملی سوم - پنجشنبه هفدهم بهمن 1392
مرحله اول نزدیک است - چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392
لغو موقتی آزمون - چهارشنبه نهم بهمن 1392
آزمون پنجم شاززز - چهارشنبه چهارم دی 1392
آزمون تستی شاززز - دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392
بررسی آزمون عملی 2 - دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392
آزمون عملی دوم - دوشنبه یازدهم آذر 1392
بررسی آزمون عملی آزمایشی - یکشنبه دهم آذر 1392
آزمون تئوری چهارم شاززز - جمعه هشتم آذر 1392
سلام من به شاازززیا - جمعه هشتم آذر 1392
درباره آزمون جمعه - پنجشنبه هفتم آذر 1392
اولین آزمون عملی - شنبه دوم آذر 1392
برنامه عملی و منابع الگوریتم و برنامه نویسی - یکشنبه بیست و ششم آبان 1392
شاززز سری سوم - جمعه بیست و چهارم آبان 1392
آزمون دوم - جمعه هفدهم آبان 1392
شاززز سری دوم - جمعه هفدهم آبان 1392
سری اول سوالات - جمعه دهم آبان 1392
برنامه تئوری و حل مساله - دوشنبه ششم آبان 1392
سال جدید - شنبه چهارم آبان 1392
خداحافظ - جمعه نوزدهم مهر 1392
نتایج مرحله دوم - یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392
آزمون دوم شاززز! - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392
شاززز در نظر دارد! - دوشنبه ششم خرداد 1392
مرحله سه - سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392
کلید مرحله 2 - چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392
مرحله دو - دوشنبه نهم اردیبهشت 1392
تئوری پنجم - یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392
تئوری چهارم - سه شنبه بیست و نهم اسفند 1391
عیدتون مبارک ! - سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391
مرحله 1 - سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391