نتایج آزمون آزمایشی مرحله 1 - سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳
برنامه آزمون آمادگی مرحله اول - چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳
آزمون مرحله یک آزمایشی - شنبه بیستم دی ۱۳۹۳
جواب آزمون عملی اول - شنبه ششم دی ۱۳۹۳
آزمون عملی اول - Clarifications - پنجشنبه چهارم دی ۱۳۹۳
آزمون عملی اول - دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳
جواب های آزمون اول - پنجشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۳
آزمون تئوری اول شاززز - دوشنبه سوم آذر ۱۳۹۳
پیشنهادات برای عملی - یکشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۳
برنامه! - یکشنبه چهارم آبان ۱۳۹۳
bye bye! - یکشنبه ششم مهر ۱۳۹۳
سومین دوره مسابقات برنامه نویسی بیان - سه شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۳
آزمون آزمایشی مرحله 3 - یکشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۳
مرحله 3 - چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۳
Don't worry Be happy - سه شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۳
اندر باب مرحله‌دو - سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۳
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۳
ثال نود و ثه مبارک - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۲
تیم معلوم شد :) - پنجشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۲
راه حل آزمون عملی چهارم شاززز - دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۲
آزمون عملی چهارم ! - پنجشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۲
آزمون تئوری ششم - چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۲
کلید - سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲
اندرباب مرحله 1 - دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲
راه حل سوالات آزمون عملی سوم شاززز - سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲
آزمون عملی سوم - پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲
مرحله اول نزدیک است - چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲
لغو موقتی آزمون - چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲
آزمون پنجم شاززز - چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲
آزمون تستی شاززز - دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲
بررسی آزمون عملی 2 - دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲
آزمون عملی دوم - دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲
بررسی آزمون عملی آزمایشی - یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲
آزمون تئوری چهارم شاززز - جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲
سلام من به شاازززیا - جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲
درباره آزمون جمعه - پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲
اولین آزمون عملی - شنبه دوم آذر ۱۳۹۲
برنامه عملی و منابع الگوریتم و برنامه نویسی - یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲
شاززز سری سوم - جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲
آزمون دوم - جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲
شاززز سری دوم - جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲
سری اول سوالات - جمعه دهم آبان ۱۳۹۲
برنامه تئوری و حل مساله - دوشنبه ششم آبان ۱۳۹۲
سال جدید - شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲
خداحافظ - جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲
نتایج مرحله دوم - یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲
آزمون دوم شاززز! - چهارشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۲
شاززز در نظر دارد! - دوشنبه ششم خرداد ۱۳۹۲
مرحله سه - سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲
کلید مرحله 2 - چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲